Νέα σχολική χρονιά

Η Νέα Σχολική Χρονιά ξεκινά την τελευταία εβδομάδα του Αυγούστου για όλες τις τάξεις.