Σεβασμός

Στην προσωπικότητα, τα θέλω, τις ανάγκες και τους στόχους κάθε μαθητή!