Τμήματα Φοιτητών

Το Φροντιστήριο παρέχει μαθήματα που σχετίζονται με τα μαθηματικά σε φοιτητές πανεπιστημιακών τμημάτων του Βόλου ή και άλλων πόλεων. Το πρόγραμμα προκύπτει με βάση τις ανάγκες του εκάστοτε φοιτητή και τις σημειώσεις του κάθε μαθήματος.