Τμήματα Αποφοίτων (Μεταλυκειακοί)

Στο Φροντιστήριο λειτουργούν τμήματα αποφοίτων (μεταλυκειακών) για μαθητές που δεν πέτυχαν το στόχο τους και αποφάσισαν να ξαναδώσουν. Έτσι, παρέχουμε:

  • μαθήματα πρωινά ή απογευματινά
  • προσωπικό πρόγραμμα σπουδών, ανάλογα με το επίπεδο στο οποίο βρίσκεται ο μαθητής
  • συχνά διαγωνίσματα ανά 15 μέρες με στόχο την οργάνωση και τον έλεγχο αφομοίωσης της ύλης από το μαθητή
  • προσωπική ενασχόληση με το μαθητή

Οι συγκεκριμένοι μαθητές έχουν έρθει σε επαφή με τις πανελλήνιες εξετάσεις και με την καθοδήγησή μας είναι πλέον πιο ώριμοι και έμπειροι να αντιμετωπίσουν τα απαιτητικά θέματα των εξετάσεων.