Θερινά

Τα θερινά μαθήματα ξεκινούν με το πέρας των εξετάσεων των μαθητών και τελειώνουν περί τα τέλη Ιουλίου. Κατά τη διάρκεια των θερινών καλύπτεται μέρος της ύλης, έτσι ώστε:

  • το φροντιστήριο να προηγείται στην ύλη σε σχέση με το σχολείο
  • το φροντιστήριο να εμβαθύνει στα σημεία που είναι απαραίτητο
  • να εξασκηθεί ο μαθητής σε μεγαλύτερο εύρος ασκήσεων
  • ο μαθητής να είναι πιο ήρεμος με την έναρξη της νέας σχολικής χρονιάς.