Γ΄ Λυκείου

Στη Γ’ Λυκείου ο μαθητής μπαίνει πια στην τελική ευθεία. Αποτελεί την πιο κρίσιμη τάξη, στην οποία ο μαθητής πρέπει να δώσει τον καλύτερό του εαυτό στις πανελλήνιες εξετάσεις για να συγκεντρώσει την υψηλότερη βαθμολογία και να εισέλθει με επιτυχία στη σχολή της επιλογής του.

Σύμφωνα λοιπόν με το νέο εκπαιδευτικό σύστημα ο μαθητής μπορεί να επιλέξει να δώσει εξετάσεις σε 4 μαθήματα και να είναι υποψήφιος σε 1 Επιστημονικό Πεδίο ή σε 5 μαθήματα και να είναι υποψήφιος σε 2 Επιστημονικά Πεδία. Αναλυτικά, το σύστημα εισαγωγής σύμφωνα Νέο Λύκειο παρουσιάζεται στην αντίστοιχη καρτέλα της ιστοσελίδας μας.