Γ΄ Γυμνασίου

Το Γυμνάσιο αποτελεί θεμέλιο για τη βέλτιστη επίδοση κάθε μαθητή στο Λύκειο. Έτσι, το φροντιστήριό μας:

  • δημιουργεί ολιγομελή τμήματα με στόχο την καλλιέργεια της σκέψης και τη θεμελίωση των γνώσεων
  • φροντίζει να βρίσκεται πιο μπροστά στην ύλη σε σχέση με το σχολείο, για να είναι προετοιμασμένος ο μαθητής και χωρίς άγχος
  • παρέχει συμπληρωματικές ασκήσεις και διαγωνίσματα με στόχο την εξοικείωση του μαθητή με τις γραπτές εξετάσεις
  • καθοδηγεί τον μαθητή, ώστε να διαχειρίζεται σωστά το χρόνο του
  • συνεργάζεται με το μαθητή δημιουργώντας ένα ευχάριστο κλίμα
  • βοηθά το μαθητή να θέτει στόχους, να αγαπήσει τα μαθηματικά και να τα αντιμετωπίζει χωρίς φόβο
  • ενημερώνει το γονέα για την πορεία του μαθητή.