Β΄ Λυκείου

Η Β’ Λυκείου αποτελεί επίσης μια σημαντική τάξη για κάθε μαθητή, καθώς σύμφωνα με το Νέο Λύκειο είναι αναγκαίο να επιλέξει εξειδίκευση ανάμεσα σε δύο ομάδες προσανατολισμού, των ανθρωπιστικών ή των θετικών σπουδών.

Το πρόγραμμα σπουδών της συγκεκριμένης τάξης για τους μαθητές που θα επιλέξουν την ομάδα των θετικών σπουδών περιλαμβάνει:
• 2 ώρες στα μαθηματικά προσανατολισμού
• 2 ώρες στο μάθημα της Άλγεβρας
• 1 ώρα στο μάθημα της Γεωμετρίας.
• 1 ώρα επιπλέον, από τον Ιανουάριο και έπειτα, με σκοπό να καλυφθεί μέρος της ύλης των μαθηματικών προσανατολισμού της Γ’ Λυκείου.

Το πρόγραμμα σπουδών της συγκεκριμένης τάξης για τους μαθητές που θα επιλέξουν την ομάδα των ανθρωπιστικών σπουδών περιλαμβάνει:
• 2 ώρες στο μάθημα της Άλγεβρας
• 1 ώρα στο μάθημα της Γεωμετρίας.