Α΄ Λυκείου

Η πρώτη τάξη Λυκείου για κάθε μαθητή αποτελεί βάση για την προσαρμογή του σε ένα νέο σύστημα εκπαίδευσης. Το πρόγραμμα σπουδών που ακολουθείται έχει ως προτεραιότητα την εξοικείωση κάθε παιδιού στο νέο περιβάλλον εξέτασης ώστε να μπορέσει να ανταποκριθεί με επιτυχία στις απαιτήσεις του συγκεκριμένου μαθήματος.

Η διαμόρφωση των τμημάτων βασίζεται στο επίπεδο των μαθητών με στόχο τη μέγιστη απόδοσή τους. Το μάθημα γίνεται σε τραπέζι καθώς με αυτό τον τρόπο δημιουργείται ένα ευχάριστο κλίμα συνεργασίας τόσο μεταξύ των μαθητών όσο και μεταξύ μαθητή και δασκάλου. Έτσι, η καθοδήγηση αλλά και η επίβλεψη του δασκάλου σε κάθε μαθητή ξεχωριστά είναι πιο άμεση και η επικοινωνία τους ευκολότερη.

Στο φροντιστήριό μας κάθε παιδί:
• μαθαίνει να καλλιεργεί τη σκέψη του,
• να αντιμετωπίζει με ψυχραιμία τυχόν δύσκολα ερωτήματα και
• να αποκτά αυτοπεποίθηση μέσα από την ενθάρυνση του δασκάλου.

Το πρόγραμμα σπουδών της Α’ Λυκείου αποτελείται από 5 ώρες την εβδομάδα.
• 2 ώρες για το μάθημα της Άλγεβρας
• 2 ώρες για το μάθημα της Γεωμετρίας
• 1 ώρα συμπληρωματική (χωρίς επιπλέον διάβασμα για το σπίτι), με σκοπό την επανάληψη της εβδομαδιαίας ύλης για την κάλυψη τυχόν κενών των μαθητών.

Τέλος, αν ο μαθητής ή ο δάσκαλος κρίνει πως χρειάζεται περαιτέρω βοήθεια, η ενισχυτική διδασκαλία παρέχεται ατομικά και δωρεάν (για όσο καιρό χρειαστεί) σε κάθε μαθητή. Επιπλέον, κάθε γονέας ενημερώνεται από τους δασκάλους σχετικά με την επίδοση του παιδιού, ιδιαίτερα όταν ο μαθητής φαίνεται να μην προσπαθεί αρκετά.