Νέο Λύκειο

Α’ – Β’ Λυκείου

 • Οι γραπτές προαγωγικές εξετάσεις στην Α’ & Β’ Γενικού Λυκείου διεξάγονται ενδοσχολικά και περιλαμβάνουν όλα τα διδασκόμενα μαθήματα εκτός των μαθημάτων της Ερευνητικής Εργασίας και της Φυσικής Αγωγής.
 • Τα θέματα των προαγωγικών εξετάσεων ορίζονται αποκλειστικά από τον διδάσκοντα/τους διδάσκοντες του μαθήματος.
 • Τα γραπτά διορθώνονται από τον οικείο διδάσκοντα.
 • Η Τράπεζα θεμάτων θα λειτουργήσει ως προαιρετικό συμβουλευτικό εργαλείο για μαθητές και εκπαιδευτικούς.
 • Για την προαγωγή των μαθητών στην Α΄ & Β’ τάξη του Ημερήσιου Γενικού Λυκείου απαιτείται γενικός μέσος όρος τουλάχιστον εννέα και πέντε δέκατα (9,5), ο οποίος προκύπτει από τον Μ.Ο. των βαθμών ετήσιας επίδοσης του μαθητή όλων των γραπτώς εξεταζόμενων μαθημάτων συμπεριλαμβανομένου και του μαθήματος της Ερευνητικής Εργασίας όπου αυτό διδάσκεται.
 • Για τους μαθητές που φοίτησαν το Σχολικό Έτος 2013-2014 στην Α΄ τάξη Ημερήσιου Γενικού Λυκείου και το Σχολικό Έτος 2014-15 φοιτούν στη Β΄ τάξη Ημερήσιου Γενικού Λυκείου, ο γενικός βαθμός προαγωγής από τις τάξεις αυτές δεν θα προσμετράται στον υπολογισμό των μορίων εισαγωγής στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση.

Γ’ Λυκείου

Με το νέο εκπαιδευτικό σύστημα που θα ξεκινήσει στις Πανελλήνιες Εξετάσεις του 2016 οι μαθητές καλούνται να επιλέξουν αρχικά μια από τις  3 Ομάδες προσανατολισμού:

 1. Ομάδα Ανθρωπιστικών Σπουδών
 2. Θετικών Σπουδών
 3. Σπουδών Οικονομίας και Πληροφορικής

Οι 3 ομάδες προσανατολισμού καθορίζουν τα διδασκόμενα μαθήματα για την Γ ́ τάξη Ημερήσιου Γενικού Λυκείου που συνολικά περιλαμβάνει 15 ώρες.

Τα διδασκόμενα μαθήματα είναι πέντε (5) αλλά δεν είναι και τα πέντε πανελλαδικώς εξεταζόμενα.

Ανά Ομάδα Προσανατολισμού το πρόγραμμα είναι το εξής:

Ομάδα ΠροσανατολισμούΔιδασκόμενα ΜαθήματαΕξεταζόμενα Μαθήματα
Ανθρωπιστικών Σπουδών1.       Αρχαία Ελληνικά1.       Αρχαία Ελληνικά
2.       Λατινικά2.       Ιστορία
3.       Ιστορία3.       Ν. Γλώσσα
4.       Λογοτεχνία
5.       Κοινωνιολογία
Θετικών Σπουδών1.       Μαθηματικά1.       Φυσική
2.       Φυσική2.       Χημεία
3.       Χημεία3.       Ν. Γλώσσα
4.       Βιολογία
5.       Ανάπτυξη Εφαρμογών σε Προγραμματιστικό Περιβάλλον
Σπουδών Οικονομίας και Πληροφορικής1.       Μαθηματικά1.       Μαθηματικά
2.       Αρχές Οικονομικής Θεωρίας2.       Ανάπτυξη Εφαρμογών σε Προγραμματιστικό Περιβάλλον
3.       Ιστορία3.       Ν. Γλώσσα
4.       Ανάπτυξη Εφαρμογών σε Προγραμματιστικό Περιβάλλον
5.       Κοινωνιολογία

Ανάλογα με την ομάδα μαθημάτων που έχει επιλέξει ο κάθε μαθητής στην συνέχεια καλείται να διαλέξει ένα ή δύο από τα 5 Επιστημονικά Πεδία Ειδίκευσης:

 1. Ανθρωπιστικές, Νομικές και Κοινωνικές Σπουδές
 2. Τεχνολογικές και Θετικές Σπουδές
 3. Σπουδές Υγείας και Ζωής
 4. Παιδαγωγικές Σπουδές
 5. Σπουδές Οικονομίας και Πληροφορικής

Οι μαθητές έχουν την δυνατότητα να επιλέξουν ένα ή δύο επιστημονικά πεδία από την ομάδα προσανατολισμού τους και να εξεταστούν σε 4 ή 5 μαθήματα αντίστοιχα όπως φαίνεται στον παρακάτω πίνακα:

Ομάδα ΠροσανατολισμούΕπιστημονικό ΠεδίοΕξεταζόμενο Μάθημα
Ανθρωπιστικών ΣπουδώνΑνθρωπιστικές, Νομικές και Κοινωνικές ΣπουδέςΛατινικά
Σπουδές Υγείας και ΖωήςΒιολογία Γενικής
Παιδαγωγικές ΣπουδέςΜαθηματικά Γενικής
Θετικών ΣπουδώνΤεχνολογικές και Θετικές ΣπουδέςΜαθηματικά 
Σπουδές Υγείας και ΖωήςΒιολογία
Παιδαγωγικές ΣπουδέςΙστορία Γενικής
Σπουδών Οικονομίας και ΠληροφορικήςΣπουδές Οικονομίας και ΠληροφορικήςΑρχές Οικονομικής Θεωρίας
Σπουδές Υγείας και ΖωήςΒιολογία Γενικής
Παιδαγωγικές ΣπουδέςΙστορία Γενικής

Εναλλακτικά, στο διάγραμμα:

Διάγραμμα Ομάδων Προσανατολισμού

Συντελεστές  βαρύτητας μαθημάτων

Για τον προσδιορισμό του συνόλου των μορίων κάθε υποψηφίου για εισαγωγή στις σχολές  στα τμήματα και στις εισαγωγικές κατευθύνσεις τμημάτων που είναι ενταγμένα σε κάθε ένα από τα ανωτέρω Επιστημονικά Πεδία θα υπολογίζονται τα μαθήματα και οι συντελεστές βαρύτητας τα οποία προβλέπονται στην Ομάδα Προσανατολισμού που ανήκει ο υποψήφιος για το συγκεκριμένο Επιστημονικό Πεδίο, ως ακολούθως:


A.Ομάδα Προσανατολισμού Ανθρωπιστικών Σπουδών

1ο Επιστημονικό Πεδίο Ανθρωπιστικών, Νομικών και Κοινωνικών Επιστημών

α) Αρχαία Ελληνικά Προσανατολισμού με συντελεστή ένα κόμμα τρία (1,3)

β) Ιστορία Προσανατολισμού με συντελεστή μηδέν κόμμα επτά (0,7)

3ο Επιστημονικό Πεδίο Επιστημών Υγείας και Ζωής

α) Βιολογία Γενικής Παιδείας με συντελεστή μηδέν κόμμα εννιά (0,9)

β) Νεοελληνική Γλώσσα με συντελεστή μηδέν κόμμα τέσσερα (0,4)

4ο Επιστημονικό Πεδίο Επιστημών της Εκπαίδευσης

α) Νεοελληνική Γλώσσα με συντελεστή ένα κόμμα τρία (1,3)

β) Μαθηματικά Γενικής Παιδείας με συντελεστή μηδέν κόμμα επτά (0,7)


Β. Ομάδα Προσανατολισμού Θετικών Σπουδών

2ο Επιστημονικό Πεδίο Θετικών και Τεχνολογικών Επιστημών

α) Μαθηματικά Προσανατολισμού με συντελεστή ένα κόμμα τρία (1,3)

β) Φυσική Προσανατολισμού με συντελεστή μηδέν κόμμα επτά (0,7)

3ο Επιστημονικό Πεδίο Επιστημών Υγείας και Ζωής

α) Βιολογία Προσανατολισμού με συντελεστή ένα κόμμα τρία (1,3)

β) Χημεία Προσανατολισμού με συντελεστή μηδέν κόμμα επτά (0,7)

4ο Επιστημονικό Πεδίο Επιστημών της Εκπαίδευσης

α) Νεοελληνική Γλώσσα με συντελεστή ένα κόμμα τρία (1,3)

β) Ιστορία Γενικής Παιδείας με συντελεστή μηδέν κόμμα επτά (0,7)


Γ. Ομάδα Προσανατολισμού Σπουδών Οικονομίας και Πληροφορικής

3ο Επιστημονικό Πεδίο Επιστημών Υγείας και Ζωής

α) Βιολογία Γενικής Παιδείας με συντελεστή μηδέν κόμμα εννιά (0,9)

β) Νεοελληνική Γλώσσα με συντελεστή μηδέν κόμμα τέσσερα (0,4)

4ο Επιστημονικό Πεδίο Επιστημών της Εκπαίδευσης

α) Νεοελληνική Γλώσσα με συντελεστή ένα κόμμα τρία (1,3)

β) Ιστορία Γενικής Παιδείας με συντελεστή μηδέν κόμμα επτά (0,7)

5ο Επιστημονικό Πεδίο Επιστημών Οικονομίας και Πληροφορικής

α) Μαθηματικά Προσανατολισμού με συντελεστή ένα κόμμα τρία (1,3)

β) Αρχές Οικονομικής Θεωρίας με συντελεστή μηδέν κόμμα επτά (0,7)

 • Αντίστοιχα, οι συντελεστές βαρύτητας εμφανίζονται στον ακόλουθο σύνδεσμο:

Συντελεστές Βαρύτητας